Taxnorway.no

Vil du starte næringsvirksomhet i Norge?

Utskriftsversjon

Dersom du ønsker å drive næringsvirksomhet i Norge må du registere et foretak i Brønnøysundregisterene. De tre vanligeste formene for foretak i Norge er Norskregistert utenlandsk foretak (NUF), enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

Du må ha et norsk identitetsnummer (person eller D-nummer) for å registere et foretak i Norge. Dersom du ikke har dette må du også sende skjema om anmodning om D-nummer (BR-1015)

Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Dersom du har et foretak i ditt hjemland kan du starte en filial av dette foretaket i Norge. Dette gjelder både dersom du driver et selskap, eller dersom du er selvstendig næringsdrivende. En slik filial blir kalt et Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF). Les mer om hva et NUF er

Enkeltpersonforetak

Du kan etablere et enkeltpersonforetak i Norge. Enkeltpersonforetak er en organisasjonsform hvor én person har ansvar for næringsvirksomheten. Du driver for egen regning og risiko, og dette innebærer fullt økonomisk ansvar for gjeld og forpliktelser. Les mer om enkeltpersonforetak

Aksjeselskap (AS)

Et aksjeselskap er et foretak der eierne skyter inn aksjekapital på minium 30 000 kr. Du og øvrige deltakere i et aksjeselskap har ikke personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Selskapet betraktes som en selvstendig (juridisk) enhet. Les mer om å etabelere et selskap i Norge på Altinn