Opplysningsplikt for godtgjørelse til opphavsmann av åndsverk

  • Skriv ut

Honorar eller annen godtgjøring som er utbetalt opphavsmann til åndsverk hvor opphavsmannen er et aksjeselskap, stiftelse eller andre selskapsformer som ANS og DA skal ikke rapporteres i A-ordningen.

Det har innkommet en henvendelse til Skattedirektoratet vedrørende rekkevidden av opplysningsplikten etter a-opplysningsloven § 3 første ledd litra a jf. skatteforvaltningsloven § 7-2 (1) bokstav f. Bestemmelsen gjelder rapportering av "honorar eller annen godtgjøring som er utbetalt opphavsmann til åndsverk" i henhold til a-ordningen.

Fra og med inntektsåret 2016 er det ikke mulig å foreta rapportering i a-ordningen ved å bruke organisasjonsnummer som identifikasjon av inntektsmottaker. Bakgrunnen for nevnt beslutning er at slik rapportering faller utenfor a-opplysningsloven og a-opplysningsforskriften. 

Et spørsmål som oppstår i den anledning er hvorledes en skal foreta rapportering der opphavsretten er overdratt til en juridisk person, eksempelvis et aksjeselskap eller en stiftelse, og der mottaker av godtgjørelse dermed ikke har et fødsels- og personnummer eller et såkalt D-nummer.

Ordlyden etter skatteforvaltningsloven § 7-2 (1) bokstav f er generell og inneholder ingen begrensninger i opplysningsplikten avhengig av i hvilken foretaksform mottakeren av vederlaget driver virksomhet. Det følger imidlertid av sammenhengen og innledningen i bestemmelsen om lønnsopplysninger i skatteforvaltningsloven § 7-2 at den regulerer vederlag ytet "til den enkelte mottaker". 

Utbetaling til opphavsmann til åndsverk hvor det er et aksjeselskap eller en stiftelse som har overtatt opphavsretten vil ikke naturlig karakteriseres som utbetaling til én enkelt mottaker. Honorar eller annen godtgjøring som er utbetalt opphavsmann til åndsverk hvor opphavsmannen er et aksjeselskap, stiftelse eller andre selskapsformer som ANS og DA omfattes derfor ikke av opplysningsplikten etter nevnte bestemmelse og skal derfor ikke rapporteres i a-ordningen

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.