Feil i a-meldingene kan gi arbeidstaker tilleggsskatt

  • Skriv ut

Selv om arbeidstakeren har et selvstendig ansvar for å sjekke at hun/han har fått en årlig sammenstilling over innrapporterte opplysninger og kontrollere denne, er det likevel arbeidsgiverens ansvar å sende inn riktige opplysninger.

Opplysningene forhåndsutfylles i arbeidstakerens skattemelding. 
Disse opplysningene legges også til grunn ved fastsettingen og skatteavregningen av arbeidstaker, hvis det ikke kommer inn andre opplysninger.

Opplysningene arbeidsgiver gir i a-meldingene er derfor svært viktige for at arbeidstakeren skal få riktig skatt.

Konsekvenser av at arbeidsgiver ikke sender inn a-meldinger, eller har levert opplysninger med feil eller mangler:

  • Arbeidstakerens inntekt blir ikke forhåndsutfylt i arbeidstakerens skattemelding
  • Arbeidstakeren kan ikke benytte seg av ordningen med leveringsfritak fordi arbeidstakeren selv må rette opp skattemeldingen.
  • Hvis arbeidstakeren glemmer å rette opplysningene i skattemeldingen og dette fører til at skatten er eller kunne vært satt for lavt, vil arbeidstakeren vanligvis bli ilagt tilleggsskatt. Tilleggsskatten beregnes med 20 prosent av den skattemessige fordelen som er eller kunne vært oppnådd. Satsen er 10 prosent når de uriktige eller ufullstendige opplysningene gjelder opplysninger som også er itt av arbeidsgiver eller andre.
  • Det som er trukket i skatt av arbeidstakerens inntekt blir ikke registrert på arbeidstakeren
  • Arbeidstakerens skatteoppgjør blir feil.
  • Arbeidstakerens sammenstilling over opplysningene som arbeidsgiver har sendt inn i a-meldingene blir feil.
  • Arbeidsgivere som oppdager at det er feil eller mangler i a-meldingene som allerede er sendt inn, må snarest mulig korrigere opplysningene.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.