Innbetaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

  • Skriv ut

Du innrapporterer månedlig i a-meldingen og innbetaler forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift annenhver måned.

Det blir ikke sendt ut betalingskort for innbetaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift fra skatteoppkrever. 

Arbeidsgiver skal levere a-meldingen minst en gang per kalendermåned. A-meldingen blir automatisk kontrollert ved mottak, og du får etter kort tid en tilbakemelding.

Levering fra lønnssystem:
Tilbakemeldingen kommer direkte inn i lønnssystemet eller til Min meldingsboks i Altinn. Det vil variere fra lønnssystem til lønnssystem hvordan dette er løst.

Direkte registrering i Altinn:
Tilbakemeldingen kommer i Min meldingsboks i Altinn.

Hvis du har sendt inn flere a-meldinger i løpet av en måned, vil den siste tilbakemeldingen oppsummere alle a-meldingene som er sendt i løpet av måneden.

Tilbakemeldingen inneholder beløp, KID- nummer og kontonummer for innbetaling av arbeidsgiveravgift og forskuddtrekk.

Vær oppmerksom på at beløpene på tilbakemeldingen er oppsummert kun for den måneden tilbakemeldingen gjelder. 

Innbetaling og frister

Når du skal betale arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, må du summere beløpene fra to tilbakemeldinger

KID-nummeret vil være det samme for de to månedene i terminen.

Du som arbeidsgiver skal av eget tiltak innbetale summen av arbeidsgiveravgiftsbeløpet for de to foregående månedene.

Summen av arbeidsgiveravgiftsbeløpet for de to foregående månedene skal innbetales hver 15. januar, 15. mars, 15. mai, 15. juli, 15. september og 15. november.

Arbeidsgiveravgiften kan betales elektronisk. Elektroniske betalinger må ha gyldig KID-nummer. Bankene er pålagt å avvise elektroniske betalinger uten gyldig KID-nummer. Kontonummer, KID-nummer og beløp som skal betales vil fremgå i tilbakebetalingen som sendes til deg som arbeidsgiver kort tid etter at a-meldingen er levert. 

Dersom du som arbeidsgiver leverer a-meldingen på papir, må du opprette KID-nummer. Her finner du også riktig kontonummer til den enkelte skatteoppkrever.

Arbeidsgiveravgiften skal betales til samme skatteoppkrever hele året. Dersom du som arbeidsgiver flytter i løpet av året, er det forholdet på tidspunktet for fristen for levering av a-meldingen for januar måned, 5. februar, som er avgjørende for hvor arbeidsgiveravgiften for hele året skal innbetales.

Minstegrensen for innbetaling av beregnet arbeidsgiveravgift for en oppgjørsperiode (termin) er kroner 100, jamfør  skattebetalingsforskriften § 10-4-1. Arbeidsgiver er imidlertid ikke fritatt fra å levere a-melding.


Levering på papir:
De arbeidsgivere som leverer a-meldingen på papir må opprette KID-nummer
Her finner du også korrekt kontonummer til den enkelte skatteoppkrever. De arbeidsgivere som ikke ønsker å bruke KID-nummergeneratoren på skatteetaten.no,må ta kontakt med skatteoppkreveren.

Lag KID-nummer

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.