Er det bare de som har fått bok i posten som må føre personalliste?

Nei. Med virkning fra 1. januar 2014 er det innført krav om føring av personalliste for serveringssteder, frisører og skjønnhetspleiere samt bilverksteder og bilpleiebransjen. Dersom din virksomhet tilhører en av disse bransjene har du plikt til å føre personalliste.