Hva med faren for at fødselsnummer kommer på avveie?

Det kan erstatte opplysninger om fødselsnummer eller D-nummer i personallisten med unike koder. Da må det utarbeides en oversikt over kodene og tilhørende fødselsnummer eller D-nummer. Kodeoversikten regnes da som en del av personallisten, men kan oppbevares på arbeidsstedet adskilt fra personallisten. Både personallisten og kodeoversikten må kunne vises frem ved kontroll.