Idrettslaget vårt har en liten cafe på klubbhuset hvor vi selger pølser, vafler o.l. for å finansiere idrettslagets aktiviteter. Skal vi føre personalliste?

Nei, dere har ikke plikt til å føre personalliste. Plikten til å føre personalliste gjelder ikke serveringssteder som drives av lag og foreninger og liknende, hvor formålet med serveringen utelukkende er å skaffe inntekter til drift av laget eller foreningen.