Jeg driver enkeltpersonforetak og har bare én ansatt, må jeg føre opp den ansatte i listen hver dag?

Ja. Når foretaket har ansatte, skal både innehaver og den ansatte føres opp i listen hver dag.