Jeg er eier av en liten restaurant hvor jeg også er daglig leder. Skal jeg skrive meg inn og ut av personallisten eller er det bare mine tre ansatte som skal stå oppført i listen?

Ja, både daglig leder og annet personale skal stå oppført i listen, jf. at personallisten skal omfatte alle personer som arbeider i virksomheten.