Jeg har kassaapparat med personallistefunksjon. Må jeg likevel føre personalliste manuelt i en bok?

Om du har forsikret deg om at systemet ditt oppfyller kravene til personalliste, og du kan ta utskrift på arbeidsstedet ved kontroll, er det helt greit å bruke elektroniske systemer.