Hver vår har vi en ungdomsskoleelev utplassert i en arbeidsuke. Tilsvarende har vi ofte en elev utplassert på høsten under Operasjon Dagsverk. Må vi føre disse inn i personallisten?

I utgangspunktet skal også ulønnet personale stå oppført i personallisten, jf. bokføringsforskriften § 8-5-6 annet  ledd.  Hvis dere kan dokumentere at dette gjelder en utplasseringsuke eller Operasjon Dagsverk, kan dere unnlate å føre vedkommende inn i personallisten.  Det legges også til grunn at slike kortvarige, dokumenterte utplasseringsavtaler ikke medfører plikt til å føre personalliste for virksomheter som kommer inn under unntaket i bokføringsforskriften § 8-5-6 siste ledd (familiedrevne virksomheter).