Min bror og jeg eier og driver et aksjeselskap (bilpleie). Vi er begge daglig leder i selskapet. Det er ingen andre ansatte i selskapet. Må vi føre personalliste?

Ja, dere skal føre personalliste. Unntaket i bokføringsforskriften § 8-5-6 siste ledd gjelder når personalet kun består av innehaveren, eller daglig leder som også er deltaker eller aksjonær i foretaket, dennes ektefelle/samboer eller barn under 16 år. Unntaket gjelder ikke når det er flere aksjonærer som arbeider i virksomheten.