Vi arrangerer en større musikkfestival. Skal alle som jobber på festivalområdet stå oppført i listen, eller bare de som jobber i barområdene?

På slike festivaler avgrenses det personallistepliktige området – serveringsstedet – til barområdene. Kun personalet som jobber i disse områdene har da plikt til å stå oppført i personallisten.