Vi driver et ANS (Ansvarlig Selskap) med to deltakere. Personalet består kun av oss deltakerne, samt min ektefelle. Må vi føre personalliste?

Ja, dere skal føre personalliste. Unntaket i bokføringsforskriften § 8-5-6 siste ledd gjelder når personalet kun består av innehaveren, eller daglig leder som også er deltaker eller aksjonær i foretaket, dennes ektefelle/samboer eller barn under 16 år. Unntaket gjelder ikke når flere deltakere arbeider i virksomheten.