Vi driver et lite fjellhotell hvor omsetningen kun består av romutleie med frokostservering. Regnskapstallene de siste årene viser at omsetningen av frokost utgjør mellom 15 og 18 % av totalomsetningen. Skal vi føre personalliste?

Nei, så lenge omsetningen av frokost ikke overstiger 25 % av totalomsetningen, har dere ikke plikt til å føre personalliste. Les mer om unntaket