Vi er to ektefeller som driver virksomhet, må vi føre personalliste?

Hvis det kun er innehaver, innehavers ektefelle, eller innehavers barn under 16 år som arbeider i virksomheten, trenger dere ikke føre personalliste.

Hvis det blir ansatt en annen person, så må dere føre personalliste og da skal alle personene føres opp i listen.