Som arbeidsgiver plikter du å foreta forskuddstrekk

 • Skriv ut

I Norge må alle arbeidstakere betale skatt samtidig som lønnen opptjenes og utbetales. Det er arbeidsgiverne som har ansvaret for at forskuddstrekk blir gjennomført.

Dine plikter som arbeidsgiver til å foreta forskuddstrekk kan oppsummeres i seks punkter:

  1. du må hente den ansattes skattekort elektronisk fra Skatteetaten
  2. du må regne ut beregningsgrunnlaget
  3. du må anvende skattekortet på beregningsgrunnlaget for å finne korrekt forskuddstrekk
  4. du må sørge for at skattekortopplysninger er oppdaterte før hver lønnskjøring
  5. ved hver lønnskjøring må du foreta forskuddstrekk i den ansattes bruttolønn, sette forskuddstrekket inn på en skattetrekkskonto og deretter overføre beløpet til skatteoppkreveren
  6. du må dokumentere forskuddstrekket for den ansatte

Hva gjør du dersom arbeidstaker ønsker å trekke mer skatt enn det skattekortet viser?

Man trenger ikke nytt skattekort fra skattekontoret. Arbeidstaker kan ta kontakt med arbeidsgiver/lønnskontoret, eventuelt NAV/din pensjonsutbetaler og be dem trekke mer i skatt.

Skattebetalingsloven (kap. 5 § 5-5, 2. ledd) forplikter arbeidsgiver til å trekke mer skatt hvis arbeidstaker ber om det.

Nyttige verktøy for deg som skal beregne korrekt forskuddstrekk og innbetale skatt

Lag KID-nummer

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.