Varslingsfunksjonalitet på SMS/epost når ansatte endrer skattekort, er inntil videre skrudd av. Melding sendes til Altinn Innboks. Sjekk om noen av dine ansatte har endret skattekort før du utbetaler lønn.

Slik trekker du riktig skatt - steg for steg

  • Skriv ut

Skattetrekk etter tabell eller prosent?

Du er ansvarlig for å trekke skatt i samsvar med det siste skattekortet som gjelder for den ansatte.

Hovedarbeidsgiver skal benytte tabellen ved beregning av skattetrekk. Biarbeidsgiver og ytelser som gjelder annen periode enn den lønnen betales ut for, skal benytte prosenttrekket av skattekortet.

NB! Hvis du er i tvil om du er hoved- eller biarbeidsgiver må du avklare dette med den ansatte.

Får du inn nyansatte i løpet av året, bør det å avklare om du er hoved- eller biarbeidsgiver for den du skal ansette, være en del av ansettelsesrutinen.

Dersom du ikke får avklart om du er hoved- eller biarbeidsgiver, skal du trekke etter prosent. Se Skattebetalingsforskriften § 5-1-4 (3)


Skattetrekk av alderspensjon
For utbetaling av alderspensjon, eller andre ytelser med lav trygdeavgift, skal månedstabell for pensjon benyttes. Ved andre trekkperioder enn månedlig skal tabellen brukes forholdsmessig.

Tabelltrekk
Regler for hvordan tabelltrekk skal beregnes for ulike perioder finner du i Skattebetalingsforskriften § 5-10-2.

Frikort
Dersom den ansatte har frikort med beløpsgrense, gjelder trekkfritaket for all trekkpliktig lønn og godtgjørelse som du utbetaler til den ansatte inntil den fastsatte beløpsgrensen på kr 55 000.

Ekstra skattetrekk
Dersom den ansatte i god tid før trekket skal foretas krever høyere trekk enn skattekortet tilsier, plikter du å trekke slik den ansatte krever.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.