Slik trekker du riktig skatt - steg for steg

  • Skriv ut

Hvordan betaler du forskuddstrekket

Etter at du har beregnet forskuddstrekket, skal du redusere bruttolønnen med forskuddstrekket og utbetale nettolønnen til den ansatte. Dette gjør du senest på det tidspunktet den ansatte kan kreve å få lønnen utbetalt, feks. på avtalt lønningsdato.

Når den ansatte mottar naturalytelser, må du foreta forskuddstrekk så langt som kontantytelsene rekker. Er lønnsutbetalingen ikke tilstrekkelig til å foreta forskuddstrekk for naturalytelser, må du straks melde fra til skattekontoret.

Som arbeidsgiver med ansatte plikter du å ha en særskilt bankkonto kalt skattetrekkskonto. Skattetrekkskontoen skal kun brukes til innskudd av forskuddstrekk og eventuelt utleggstrekk når skatteoppkreveren har pålagt dette.

Senest første virkedag etter lønnsutbetalingen, må du sette forskuddstrekket inn på skattetrekkskontoen. Som et alternativ til fortløpende innbetalinger, kan du holde saldoen på skattetrekkskontoen så høy at den til enhver tid dekker løpende trekkansvar, feks. ved at du setter inn et a-kontobeløp.

For arbeidsgivere med rett til å drive finansieringsvirksomhet etter finansieringsvirksomhetsloven, feks. banker, kan det godtas at det stilles garanti for beløpet.

Skattetrekket tilhører skattemyndighetene. Uten skatteoppkreverens samtykke kan du ikke disponere over skattetrekkskontoen på annen måte enn ved overføring til skatteoppkreveren eller ved å overføre midlene til en annen skattetrekkskonto i en annen bank.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.