Hva må du som arbeidsgiver tenke på før du kan ta i bruk elektronisk skattekort?

Du må sørge for at den som skal  hente skattekortopplysninger har riktige tilganger i Altinn. Det vil si Innsender/utfyller-rollen for en organisasjon.

Dersom det er første gang du skal bruke tjenester i Altinn direkte fra lønnsystemet, må også lønnsystemet registreres i Altinn. Din lønnsystemleverandør eller Altinn brukerstøtte kan gi deg mer informasjon om dette.