Varslingsfunksjonalitet når ansatte endrer skattekort er inntil videre skrudd av.
Du vil ikke få beskjed om å hente nye skattekort. Du bør før utbetaling alltid forespørre om endrede skattekort.

Hva med plikten til å oppbevare skattyters skattekort?

Denne plikten er ikke videreført i den nye ordningen for elektronisk skattekort.
Skattebetalingsforskriften § 5-1-11 om arbeidsgivers behandling av skattekortet, herunder plikt til å oppbevare skattekort, er opphevet. Formålet med bestemmelsen – at den enkelte arbeidstaker ikke skulle kunne benytte hoveddelen av skattekortet hos to arbeidsgivere – gjør seg ikke lenger gjeldende.

(Oppbevaringsplikten fulgte tidligere av § 5-1-11 (6): Skattekort som arbeidsgiveren har ved utgangen av inntektsåret, skal oppbevares videre i minst ett år.)