Hvilke opplysninger får du som arbeidsgiver/regnskapsfører?

Du får kun den informasjonen som er nødvendig for å sikre riktig forskuddstrekk.
I hovedsak er dette opplysninger om tabell, trekkprosent og kommunenummer. For å hente et skattekort, må du ha fødselsnummer/D-nummer til den du vil hente skattekort for.