Varslingsfunksjonalitet når ansatte endrer skattekort er inntil videre skrudd av.
Du vil ikke få beskjed om å hente nye skattekort. Du bør før utbetaling alltid forespørre om endrede skattekort.

Hvilke opplysninger får du som arbeidsgiver/regnskapsfører?

Du får kun den informasjonen som er nødvendig for å sikre riktig forskuddstrekk.
I hovedsak er dette opplysninger om hvilket trekk som skal benyttes på ulike typer inntekter.

For å hente et skattekort, må du ha fødselsnummer/D-nummer til den du vil hente skattekort for.