Hvordan henter jeg skattekort elektronisk via et lønnssystem?

Din lønnssystemleverandør kan gi deg informasjon om hvordan dette gjøres i ditt lønnssystem.