Varslingsfunksjonalitet når ansatte endrer skattekort er inntil videre skrudd av.
Du vil ikke få beskjed om å hente nye skattekort. Du bør før utbetaling alltid forespørre om endrede skattekort.

Hvordan henter jeg skattekort elektronisk via et lønnssystem?

Din lønnssystemleverandør kan gi deg informasjon om hvordan dette gjøres i ditt lønnssystem.