Hvordan kan du vite om du skal trekke skatt som hoved- eller biarbeidsgiver?

Er det uklart om arbeidsgiver skal foreta forskuddstrekk etter tabell eller prosent, må dette avklares med skattyter. Hvis flere arbeidsgivere etterspør den ansattes tabellkort mer enn en gang, blir det sendt med et merke.Merket er kun et varsel om at du som arbeidsgiver, dersom du er usikker, bør avklare med den ansatte om du er hoved- eller biarbeidsgiver.

Har du som arbeidsgiver spørsmål til hvordan du skal håndtere dette, kan du ta kontakt med oss for veiledning.

Får du inn nyansatte i løpet av året, bør det å avklare om du er hoved- eller biarbeidsgiver for den du skal ansette være en del av ansettelsesrutinen.
Hvordan det håndteres praktisk i lønnssystemet vil variere fra system til system. Skatteetaten anbefaler lønnssystemleverandørene å lage et eget valg for hoved-/biarbeidsgiver.

Dersom du likevel ikke får avklart tabelltrekk eller prosenttrekk, skal du trekke etter prosent.
§ 5-1-4 (3) i Skattebetalingsforskriften sier:
Er det uklart om arbeidsgiver skal foreta forskuddstrekk etter tabell eller prosent, må dette avklares med skattyter. Dersom arbeidsgiver ikke får avklart om han skal trekke etter tabell eller prosent, skal arbeidsgiver trekke etter prosent.

Du kan også anbefale at den ansatte søker om prosentkort for å unngå feil trekk. I utgangspunktet får alle med flere arbeidsgivere over tid utstedt prosentkort, men Skatteetatens beregninger er vanligvis basert på inntektsåret 2015, slik at endringer i 2016 ikke er fanget opp.