Varslingsfunksjonalitet når ansatte endrer skattekort er inntil videre skrudd av.
Du vil ikke få beskjed om å hente nye skattekort. Du bør før utbetaling alltid forespørre om endrede skattekort.

Hva innebærer elektronisk skattekort for deg som arbeidsgiver?

  • Du kan bestille skattekort for dine ansatte via ditt lønnssystem eller via skatteetaten.no.
  • Du får beskjed hvis noen av dine ansatte endrer skattekort og du har ansvaret for at skattekortopplysningene blir oppdaterte før neste lønnskjøring.
  • Du må ha tilgang til de ansattes fødselsnummer/D-nummer for å hente elektronisk skattekort for dine ansatte.
  • Du har bare lov til å hente elektronisk skattekort for personer du skal utbetale trekkpliktige ytelser til.
  • Dine ansatte vil få beskjed om at du har hentet skattekort for dem.
  • Dersom du som arbeidsgiver er usikker på hvorvidt du er hoved- eller biarbeidsgiver, må dette avklares med den ansatte. Dette gjelder kun for ansatte med tabellkort.