Hvorfor får du ikke hentet elektronisk skattekort for alle dine ansatte med D-nummer hvert inntektsår?

Utenlandske arbeidstakere som skal oppholde seg og jobbe i Norge for en kortere periode får tildelt D-nummer. Ettersom oppholdet er midlertidig  vil man kun motta skattekort for inneværende år. Ved årsskiftet må man da søke om nytt skattekort. Når skattekort er utsendt, kan arbeidsgiver hente dette elektronisk.

Når skattyter har fått tildelt skattekort vil du få varsel om det (samme varsel som ved endret skattekort).