Hvorfor får jeg ikke hentet skattekortet/ frikortet til en ansatt?

Hvis den ansatte ikke har fått utstedt skattekort, vil du få melding om dette. Den ansatte må søke om skattekort / frikort. Du vil få varsel om endrede skattekort når skattekortet / frikortet er klart til å hentes.

 

 Har du fått frikortbeløp 0 kr? Se Hvordan henter jeg frikort?