Varslingsfunksjonalitet når ansatte endrer skattekort er inntil videre skrudd av.
Du vil ikke få beskjed om å hente nye skattekort. Du bør før utbetaling alltid forespørre om endrede skattekort.

Jeg har bestilt via lønnssystem. Hva betyr feilmeldingene?


Ugyldig eller manglende vedlegg: Den innsendte filen er ikke i henhold til Skatteetatens spesifikasjoner. Får du denne meldingen kan det være feil formatering i filen. Ta kontakt med lønnssystemleverandør.

Feil fødselsnummer/feil organisasjonsummer: Fødselsnummeret eller organisasjonsnummeret i filen er ikke gyldig. Send inn ny forespørsel med korrekt arbeidstakeridentifikator/arbeidsgiveridentifikator.