Jeg har bestilt via lønnssystem. Hva betyr feilmeldingene?


Ugyldig eller manglende vedlegg: Den innsendte filen er ikke i henhold til Skatteetatens spesifikasjoner. Får du denne meldingen, selv om filen er en .txt-fil som er riktig bygget opp, kan det være feil formatering i filen. Ta kontakt med lønnssystemleverandør.

Vedlegget inneholder minst en rad med feil: Filen inneholder rader som ikke er i henhold til spesifikasjonen. Dette kan for eksempel være rader som starter på noe annet enn 64, er for lange, eller inneholder tekst. Resten av filen blir forkastet etter den første raden med feil. Ta kontakt med lønnssystemleverandør.

Feil fødselsnummer/feil organisasjonsummer: Fødselsnummeret eller organisasjonsnummeret i filen er ikke gyldig. Ta kontakt med lønnssystemleverandør.