Kan jeg hente skattekort for personer jeg ikke skal utbetale trekkpliktige ytelser til?

Behandlingen av personopplysninger som fremgår av det elektroniske skattekortet, reguleres av personopplysningsloven, jf. POL § 8 og 11. Vilkår for å behandle personopplysninger fremgår av POL § 8. Krav til behandling av personopplysninger fremgår av POL § 11.

Innhenting av skattekort forutsetter således at opplysningene behandles i samsvar med personopplysningsloven. Dette innebærer bl a at dersom man har innhentet skattekort, men utbetaling av trekkpliktige ytelser ikke blir aktuelt, må opplysningene slettes, jf. POL § 11 litra e, jf. § 28.

Skattyter vil i tillegg få informasjon i skattetrekksmeldingen om hvem som har fått skattekortopplysninger om ham/henne. I tilfelle uenighet blir det en sak mellom skattyter og arbeidsgiver med Datatilsynet som rette instans.