Varslingsfunksjonalitet på SMS/epost når ansatte endrer skattekort, er inntil videre skrudd av. Melding sendes til Altinn Innboks. Sjekk om noen av dine ansatte har endret skattekort før du utbetaler lønn.

Kan jeg hente skattekort for personer jeg ikke skal utbetale trekkpliktige ytelser til?

Behandlingen av personopplysninger som fremgår av det elektroniske skattekortet, reguleres av personopplysningsloven, jf. POL § 8 og 11. Vilkår for å behandle personopplysninger fremgår av POL § 8. Krav til behandling av personopplysninger fremgår av POL § 11.

Innhenting av skattekort forutsetter således at opplysningene behandles i samsvar med personopplysningsloven. Dette innebærer bl a at dersom man har innhentet skattekort, men utbetaling av trekkpliktige ytelser ikke blir aktuelt, må opplysningene slettes, jf. POL § 11 litra e, jf. § 28.

Skattyter vil i tillegg få informasjon i skattetrekksmeldingen om hvem som har fått skattekortopplysninger om ham/henne. I tilfelle uenighet blir det en sak mellom skattyter og arbeidsgiver med Datatilsynet som rette instans.