Vil arbeidstaker bli varslet?

I desember hvert år vil arbeidstaker få en oversikt over hvilke arbeidsgivere som har hentet skattekortet i løpet av det siste året.

Med tjenesten "Mine arbeidsgivere" kan arbeidstaker se hvilke arbeidsgivere som har hentet skattekortet deres elektronisk.

Du har bare lov til å hente skattekort for personer du skal utbetale trekkpliktige ytelser til.