Veiledning til "Bestill skattekort - innsending fra lønnssystem" (RF-1211)

  • Skriv ut

Dette er en veiledning for lønnssystemleverandører i bruk av tjenesten "Bestill skattekort - innsending fra lønnssystem" (RF-1211).

Tjenesten "Bestill skattekort - innsending fra lønnssystem" (RF-1211) er laget for bruk mot et lønnssystem. Dette fordi vedleggene som sendes til og fra Skatteetaten skal leses av programvare.

Det er ingen innsendingsfrist. Skattekortopplysningene vil normalt være tilgjengelig i Altinn meldingsboks med en gang etter innsending. Dersom ditt lønnsystem har ende-til-ende integrasjon med Altinn vil skattekortopplysningene komme direkte til lønnssystemet ditt.

For spørsmål vedrørende innsending via Altinn, kontakt Altinn brukerservice på telefon 75006000, eller e-post: support@altinn.no.

Teknisk dokumentasjon
Teknisk dokumentasjon for tjenesten ligger i sluttbrukersystemportalen i Altinn. Her ligger all dokumentasjon leverandørene trenger for å kunne integrere sitt system mot Skatteetatens løsning. 

Veiledning til "Bestill skattekort - innsending fra lønnssystem" (RF-1211)

Veiledning – forespørsel om skattekortopplysninger
Skattekortopplysninger kan hentes gjennom lønnssystem som er integrert med tjenesten, eller via skjematjenesten i Altinn "Bestill Skattekort til arbeidsgiver for 2018 – innsending fra system (RF-1211)". Når skattekort hentes før første gang i et inntektsår, må det legges til et XML vedlegg for å spesifisere hvilke skattekort som skal hentes.

Du kan hente skattekortopplysninger både for inneværende og foregående inntektsår.

Merk - I forbindelse med overgang til nytt filformat vil det i 2018 kun være mulig å bestille for inneværende år i den nye tjenesten. Skal du bestille for foregående år i 2018, må gammelt filformat benyttes.

Dersom du oppgir ditt mobilnummer og/eller e-postadresse som kontaktinformasjon, vil du bli varslet når en av dine ansatte endrer sitt skattekort.

Merk - Fra og med 2018 må varslingsadresser angis i Altinn under Profil>Din kontaktinformasjon for virksomheten.

Henter du skattekort fra et lønnssystem, er det mulig å slå av varslingsfunksjonen. Dette kan din leverandør svare på. Hvis du fyller ut skjemaet i Altinn, får du varsling uansett.

Det er flere måter du kan sende skattekortforespørsel på:

  • Med fødselsnummer til alle dine ansatte i vedlegget. Denne måten er best egnet for uthenting av skattekortopplysninger ved årsskiftet.
  • Be om kun endringer på de fødselsnumrene som du har spurt på før innenfor dette inntektsåret. Denne måten er best egnet for små arbeidsgivere gjennom året (vedlegg ikke nødvendig).
  • Med vedlegg og eventuelt endringer. Denne måten kan brukes dersom du har nyansatte, og samtidig vil være sikker på at du har fått nye skattekort på de som måtte ha endret siden forrige spørring.
  • I skjemaet skal man laste opp et vedlegg (XML-format) med fødselsnumrene til de personer du ønsker å motta skattekort på. For hvert fødselsnummer skal det oppgis hvilken arbeidsgiver skattekortet skal brukes på vegne av.

Se eksempel under:

<forespoerselOmSkattekortTilArbeidsgiver>
<arbeidsgiver>
<arbeidsgiveridentifikator>
<organisasjonsnummer>812875902</organisasjonsnummer>
</arbeidsgiveridentifikator>
<arbeidstakeridentifikator>16065800784</arbeidstakeridentifikator>
<arbeidstakeridentifikator>11078000285</arbeidstakeridentifikator>
<arbeidstakeridentifikator>16029800955</arbeidstakeridentifikator>
</arbeidsgiver>
</forespoerselOmSkattekortTilArbeidsgiver>

Regnskapsførere og andre som innhenter skattekort på vegne av en eller flere arbeidsgivere:

Det er to måter å innhente skattekort på vegne av arbeidsgiver:

  • Du representerer arbeidsgiver (kunde): Da må du må passe på at arbeidsgivers organisasjonsnummer i filen stemmer overens med den arbeidsgiveren du representerer. Når en ansatt endrer skattekort, vil det fremgå av varselet hvilken kunde det gjelder.
  • Du representerer egen regnskapsvirksomhet: Du kan da hente skattekort for flere kunder i en fil. Fødselsnumrene i filen må være knyttet til riktig kunde (organisasjonsnummer). I varslene du får når noen endrer skattekort, vil det fremgå hvilken kunde dette gjelder for. Fra og med 2018 er det mulig å angi for hvilke virksomheter du ønsker å hente endringer for. Du legger da til et vedlegg hvor du angir hvilke virksomheter du skal hente endringer for.

Se eksempel under på forespørsel som gjelder flere arbeidsgivere:

<forespoerselOmSkattekortTilArbeidsgiver>
<arbeidsgiver>
<arbeidsgiveridentifikator>
<organisasjonsnummer>812875902</organisasjonsnummer>
</arbeidsgiveridentifikator>
</arbeidsgiver>
<arbeidsgiver>
<arbeidsgiveridentifikator>
<organisasjonsnummer>980175902</organisasjonsnummer>
</arbeidsgiveridentifikator>
</arbeidsgiver>
</forespoerselOmSkattekortTilArbeidsgiver>

Veiledning – retur med skattekortopplysningene

Skatteetaten tilfører skattekortopplysninger og returnerer filen til Altinn meldingsboks. Du vil normalt sett få svar med en gang og senest innen 30 minutter. 

Se eksempel på returfil under:

<arbeidsgiver>
<arbeidsgiveridentifikator>
<organisasjonsnummer>828134625</organisasjonsnummer>
</arbeidsgiveridentifikator>

<arbeidstaker>
<arbeidstakeridentifikator>21048200130</arbeidstakeridentifikator>
<resultatPaaForespoersel>skattekortopplysningerOK</resultatPaaForespoersel>
<skattekort>
<inntektsaar>2017</inntektsaar>
<utstedtDato>2017-04-25</utstedtDato>
<skattekortidentifikator>2017005</skattekortidentifikator><forskuddstrekk xsi:type="Trekktabell" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <trekkode>loennFraHovedarbeidsgiver</trekkode>
<tabelltype>trekktabellForLoenn</tabelltype>
<tabellnummer>7131</tabellnummer>
<prosentsats>32</prosentsats>
<antallMaanederForTrekk>10.5</antallMaanederForTrekk>
</forskuddstrekk>
<forskuddstrekk xsi:type="Trekkprosent" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<trekkode>loennFraBiarbeidsgiver</trekkode>
<prosentsats>32</prosentsats>
</forskuddstrekk>
<forskuddstrekk xsi:type="Trekkprosent" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<trekkode>loennFraNAV</trekkode>
<prosentsats>32</prosentsats>
</forskuddstrekk>
</skattekort>
</arbeidstaker>
<arbeidstaker>
<arbeidstakeridentifikator>13047800700</arbeidstakeridentifikator>
<resultatPaaForespoersel>skattekortopplysningerOK</resultatPaaForespoersel>
<skattekort>
<inntektsaar>2017</inntektsaar>
<utstedtDato>2017-04-24</utstedtDato>
<skattekortidentifikator>2017001</skattekortidentifikator>
<forskuddstrekk xsi:type="Trekkprosent" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<trekkode>loennFraHovedarbeidsgiver</trekkode>
<prosentsats>34</prosentsats>
</forskuddstrekk>
<forskuddstrekk xsi:type="Trekkprosent" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<trekkode>loennFraBiarbeidsgiver</trekkode>
<prosentsats>34</prosentsats>
</forskuddstrekk>
<forskuddstrekk xsi:type="Trekkprosent" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<trekkode>loennFraNAV</trekkode>
<prosentsats>34</prosentsats>
</forskuddstrekk>
</skattekort>
</arbeidstaker>

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.