Varslingsfunksjonalitet på SMS/epost når ansatte endrer skattekort, er inntil videre skrudd av. Melding sendes til Altinn Innboks. Sjekk om noen av dine ansatte har endret skattekort før du utbetaler lønn.

Om elektronisk skattekort for arbeidsgiver

  • Skriv ut

Det er du som arbeidsgiver som må hente skattekort for dine ansatte elektronisk. Skatteetaten sender ikke lenger ut skattekort i posten. 

Dette kan du enten hente via bestillingsløsning på skatteetaten.no eller direkte i ditt lønnssystem.

Husk følgende:

  • Du må hente skattekortene for dine ansatte elektronisk. 
  • Du trenger ikke å motta og oppbevare skattekortene på papir.
  • Du får varsel når en ansatt endrer skattekortet, og du vil alltid få tilgang på det nyeste skattekortet.

Se hvordan du trekker riktig skatt, steg for steg.

 

Hvordan fungerer elektronisk skattekort

Før hvert inntektsår vil Skatteetaten utstede et nytt skattekort for alle man antar vil få trekkpliktig inntekt i det aktuelle inntektsåret. Skattekortet gjelder for ett år av gangen. Arbeidstakere kan når som helst endre skattekortet sitt, feks. dersom han/hun har kjøpt bolig, tatt opp lån eller dersom renteutgiftene har endret seg. Du vil få beskjed fra Skatteetaten når dine ansatte endrer skattekortet i løpet av året. Du må da hente det nye skattekortet.

Et skattekort gjelder for hele inntektsåret eller for resten av inntektsåret dersom nytt skattekort er utstedt i løpet av inntektsåret.

Det finnes fire typer skattekort, men som arbeidsgiver vil du sannsynligvis bare benytte tre av dem; tabellkort, prosentkort og frikort med beløpsgrense (fribeløpskort).

Arbeidstakeren har ikke tilgang  til selve skattekortet, men får før hvert inntektsår og etter endring av skattekortet i løpet av inntektsåret en såkalt skattetrekksmelding, som er informasjon om grunnlaget for hans/hennes skattekort.

Tabellkort

Et tabellkort viser hvilken tabell arbeidsgiver skal trekke etter (kalt tabelltrekk) og hvilken prosentsats som skal brukes ved forskuddstrekk i ytelser som det ikke kan trekkes i etter tabell (kalt prosenttrekk). Arbeidstaker må passe på at kun én arbeidsgiver bruker tabellkortet i samme periode.

Prosentkort

Et prosentkort viser hvilken prosentsats det skal trekkes etter (kalt prosenttrekk).

Frikort med beløpsgrense (fribeløpskort)

Et frikort med beløpsgrense (fribeløpskort) fritar fra forskuddstrekk i lønn opp til kr 55 000 i løpet av inntektsåret. Dette brukes gjerne av ungdommer og studenter som har sommerjobb eller deltidsjobb.

Dersom du er den eneste arbeidsgiveren til en ansatt med frikort, er hele beløpet på kr 55 000 tildelt deg. Dersom den ansatte har flere arbeidsgivere som skal bruke frikortet, må den ansatte selv gå inn på skatteetaten.no og fordele beløpet mellom de forskjellige arbeidsgiverne. Den ansatte bestemmer hvor mye du kan bruke av frikortet. Når den ansatte har fordelt fribeløpet, må du hente skattekortet på nytt. Du vil få beskjed fra Skatteetaten hvis en av dine ansatte endrer frikortet. Du må da på nytt hente frikort med nytt beløp.

 

Skattebetalingsloven

Endringer i skattebetalingsloven om elektronisk skattekort ble vedtatt i revidert nasjonalbudsjett for 2012, med virkning fra og med inntektsåret 2014. Det er fastsatt endringer i skattebetalingsforskriften ved forskrift 27. september 2013 nr. 1149.

Hjemmel: skattebetalingsloven § 5-1 og skattebetalingsforskriften § 5-1.

Mer om elektronisk skattekort

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.