Arbeidsgivers tilskudd til barnehage som ikke er bedriftsbarnehage

  • Skriv ut

Det er skattefritak for arbeidsgivers tilskudd til barnehage som ikke oppfyller vilkårene for å være bedriftsbarnehage. Det er et vilkår at tilskuddet gjelder plasser til ansattes egne barn. Skattefritt tilskudd til driften av barnehagen er begrenset oppad til kr 3 000 pr måned per plass.

Dersom den ansatte på grunn av arbeidsgivers tilskudd betaler mindre enn maksimalpris i den aktuelle barnehagen, skal likevel differansen mellom maksimalprisen og den ansattes egenbetaling (foreldrebetaling), regnes som skattepliktig inntekt for den ansatte. 


Tilskuddet til barnehageplass innrapporteres i a-meldingen for hver kalendermåned. 

Her kan du lese mer om A-ordningen.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.