Arbeidsgivere kan ikke søke om skattekort på vegne av ansatte

  • Skriv ut

Norske arbeidsgivere kan ikke ta med seg passene til sine ansatte til skattekontoret for å søke om skattekort og D-nummer på de ansattes vegne.

Utenlandske arbeidstakere uten D-nummer må selv møte på skattekontoret for å søke om skattekort. Fra kravet om personlig oppmøte gjelder enkelte unntak.

Utenlandske arbeidstakere må legge fram pass eller tilsvarende identitetsdokument slik at skattekontoret kan foreta en identitetskontroll.

Skattekortene inneholder ikke opplysninger om oppholdstillatelse, og er ikke et bevis på at en arbeidstaker har rett til arbeid eller opphold i Norge. Arbeidsgiver har et selvstendig ansvar for å påse at alle ansatte har rett til å arbeide i Norge. Utlendingsdirektoratet (UDI) svarer deg på spørsmål om dette.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.