Arbeidsgiver

Du regnes som arbeidsgiver når du betaler en person lommepenger/lønn for å utføre ulike arbeidsoppgaver hjemme hos deg.

Fri kost og losji er en skattepliktig fordel for au pairen på lik linje med lommepenger/lønn. Verdien av fri kost og losji skal derfor legges til lønnen ved oppgjøret. For beregning av den skattepliktige fordelen, se satsene for kost og losji.

Selv om du i skattemessig sammenheng er arbeidsgiver for au pairen, skal du ikke betale arbeidsgiveravgift. Dette gjelder ved betaling for pass og stell av barn som i inntektsåret er under 12 år, og ved pass av eldre barn som har særlig behov for omsorg og pleie. Fritaket for arbeidsgiveravgift gjelder også ved betaling for andre arbeidsoppgaver i hjemmet ditt som au pairen utfører i tillegg til barnepass. Kontakt skattekontoret dersom det er tvil om hvorvidt arbeidsforholdet kommer inn under disse reglene.

Er au pairens arbeidsoppgaver kun husarbeid mv. og ikke pass av dine barn, gjelder reglene om lønnsarbeid i hjemmet. Da betaler du arbeidsgiveravgift hvis du til sammen har betalt over 60 000 kroner i lønn i løpet av året til au pairen og eventuelle andre for arbeid i hjemmet.

Les mer under Betalt barnepass i privat hjem, Au pair i Norge og Lønnsarbeid i hjemmet.