Foreldrefradrag (au pair som passer barn)

Du kan kreve fradrag i inntekten for dokumenterte utgifter til pass og stell av barn under 12 år du bor sammen med. Har du ført opp au pairens lønn som betaling for barnepass i a-meldingen til skattoppkreveren, blir beløpet overført til posten for foreldrefradrag i skattemeldingen din. I rettledningen til postene i skattemeldingen finner du mer om hvem som har rett til foreldrefradrag, og hvilke beløpsgrenser som gjelder. Her finner du beløpsgrenser for fradrag.

Du må betale au pairen via bank for å ha fradragsrett ved betaling som samlet utgjør kr 10 000 eller mer i løpet av året. Flere betalinger som gjelder samme avtale om barnepass, regnes som én betaling ved vurdering av beløpsgrensen, for eksempel ved betaling hver måned for fast barnepassordning.