ID-kontroll

Alle som skal arbeide i Norge må gjennomgå ID-kontroll i forbindelse med flytting og søknad om norsk skattekort. Au pairen må først møte personlig hos politiet for å få registrert/effektuert sin oppholdstillatelse og deretter gå til skattekontoret for å melde flytting til Norge og søke om skattekort. For nærmere informasjon, les brosjyren Au pair i Norge.