Innledning

Selv om formålet med au pair-ordningen er kulturutveksling og språkutvikling for unge mennesker, må en au pair betale skatt til Norge for lønn/lommepenger, verdien av fri kost og losji og andre ytelser fra vertsfamilien.

Grunnlaget for dette er at au pairen utfører arbeidsoppgaver som barnepass og lett husarbeid for vertsfamilien. Norskkurs som er avtalt i au pair-kontrakten er ikke skattepliktig ytelse.