Forenklet ordning

Som vertsfamilie/arbeidsgiver må du gjennomføre og betale inn au pairens skattetrekk.

Forenklet a-melding

Hver gang du utbetaler lønn til au pairen, fyller du ut den forenklede a-meldingen, A04 Melding om lønnet arbeid i hjemmet. Meldingen kan du fylle ut og sende inn elektronisk i Altinn.no/A-ordningen. Da får du automatisk et kundeidentifikasjonsnummer (KID) og kontonummer for innbetaling av skatten (forskuddstrekk). Opplysningene blir sendt til skatteoppkreveren i din bostedskommune.

For å fylle ut den forenklede meldingen, må du logge deg inn med ditt fødselsnummer. Les om innlogging og PIN-koder.

Hvis lønnen gjelder barnepass fyller du ut feltene for dette i meldingen. Da sikrer du at beløpet blir behandlet etter skattereglene som gjelder barnepass i barnets hjem. Passer ikke au pairen dine barn, fyller du ut feltet som gjelder lønn for annet arbeid.

Les mer om utfylling av den forenklede meldingen i brosjyrene Betalt barnepass i privat hjem og Lønnsarbeid i hjemmet.

Vær klar over at du ikke kan benytte den forenklede ordningen dersom du har gitt au pairen pengegodtgjørelse til dekning av utgifter utenom lønnen/lommepengene, eller gitt andre naturalytelser enn kost og losji. Du må da benytte den generelle a-meldingen.

Fødselsnummer er ”arbeidsgivernummer”

I den forenklede ordningen er ditt eget fødselsnummer arbeidsgivernummer. Fødselsnummeret skal brukes i kontakten med skattemyndighetene og NAV. Dersom du som næringsdrivende arbeidsgiver har fått tildelt et organisasjonsnummer, må du ikke bruke dette nummeret i den forenklede ordningen.

Forskuddstrekk (skattetrekk)

Som vertsfamilie/arbeidsgiver plikter du å beregne forskuddstrekk og sende oppgjør for dette til skatteoppkreveren i din bostedskommune. Dette gjør du samtidig som du betaler ut lønnen.

Hvor mye skatt du skal trekke fremgår av skattekortet til au pairen. Dette henter du elektronisk når du benytter den forenklede meldingen i altinn. Dersom au pairen ikke har et skattekort, må du trekke 50 prosent skatt.

Husk å ta med verdien av fri kost og losji ved beregning av skattetrekk. For å finne den skattepliktige inntekten, må du multiplisere satsen for kost og losji med antall dager au pairen mottar fri kost og losji. Dette kan du få hjelp til å beregne i den forenklede meldingen på altinn.

Du skal ikke trekke skatt i en halv månedslønn før jul, enten i november eller desember.

Feriepenger som du betaler ut året etter opptjeningsåret, dvs. i ferieåret, skal du ikke trekke skatt i. Utbetaler du feriepenger i opptjeningsåret, skal du trekke skatt på vanlig måte. Ved opphør av arbeidsforhold skal du betale ut feriepengene straks.

Den forenklede meldingen må leveres selv om du ikke utbetaler annen lønn enn feriepenger dette året.

Meldingen er lønnsslipp og årsoppgave

Du skal gi au pairen en utskrift av den elektroniske meldingen eller en kopi av meldingen på papir som lønnsslipp ved hver utbetaling. Summen av alle meldinger/lønnsslipper erstatter en årlig sammenstilling av det som er opptjent i løpet av året. Au pairen må derfor ta vare på meldingen(e) for kontroll av skattemeldingen sin.