Skattekort

Som vertsfamilie/arbeidsgiver, må du hente au pairens skattekort elektronisk. Det gjør du via denne tjenesten.

Skattetrekket på skattekortet er fastsatt på grunnlag av opplysninger om hvor mye au pairen regner med å tjene og hvor lenge au pairen skal oppholde seg i Norge i inntektsåret. Feriepenger er også skattepliktig inntekt. Det skal fastsettes skattetrekk som for månedslønte arbeidstakere. Skattekortet baseres på at feriepenger som du utbetaler i året etter feriepengene er opptjent (ferieåret), er trekkfrie og at skattetrekk gjennomføres i årets øvrige måneder. Skatteoppkreveren kan gi mer informasjon om trekkreglene. Arbeidstilsynet kan gi mer informasjon om reglene for ferie og feriepenger.