Arbeidstaker

Skattekort

Alle arbeidstakere med midlertidig opphold i Norge som er ansatt hos utenlandsk arbeidsgiver og arbeidstakere på norsk sokkel som er bosatt i utlandet, skal ha skattekort fra SFU.

For å få skattekort må arbeidstaker som arbeider på land møte på en ID-kontroll. Arbeidstaker som arbeider på norsk sokkel og er bosatt i utlandet er unntatt ID-kontroll.

For mer informasjon om ID-kontroll, hvordan man får skattekort og norsk identitetsnummer, se www.taxnorway.no 

Skattemelding for formues- og inntektsskatt

Arbeidstakere med midlertidig opphold i Norge og som er ansatt hos utenlandsk arbeidsgiver skal, uavhengig av skatteplikt, levere skattemelding for formues- og inntektsskatt.

RF-1030 «Skattemelding» er forhåndsutfylt og sendes til arbeidstaker i april året etter inntektsåret. Skattemelding  med endringer må leveres innen 30. april. Det er viktig for utenlanske arbeidstakere å fylle ut opplysninger om seg selv og sitt opphold i Norge under post 1.5.5.

Arbeidstakere som ikke mottar en forhåndsutfylt skattemelding skal fylle ut og sende inn skjema RF-1281 «Skattemelding for personer som ikke har mottatt forhåndsutfylt skattemelding». Skjemaet lastes ned fra www.taxnorway.no og kan ikke sendes elektronisk.

Melding om skatteoppgjør

Skatteoppgjøret er en oversikt over beløpene som Skatteetaten har lagt til grunn ved beregning av skatt til Norge. Melding om skatteoppgjøret sendes senest innen 1. desember i fastsettingsåret. Skatteoppgjøret vil være tilgjengelig på www.altinn.no 

Adresse

Husk å melde adresseendringer til Skatteetaten slik at skattemelding  og melding om skatteoppgjør blir sendt til riktig adresse. 

Elektronisk bruker

Bli elektronisk bruker og kommuniser med Skatteetaten elektronisk. For mer informasjon se www.skatteetaten.no – bli elektronisk bruker.