Skatteplikt

Nærings- og lønnsinntekt fra oppdrag utført i Norge eller på norsk sokkel skal i utgangspunktet alltid beskattes i Norge.

Norge har inngått skatteavtaler med en rekke stater som kan begrense skatteplikten. Næringsdrivende og arbeidstakere som kan kreve unntak etter skatteavtale må dokumentere dette.

Elektronisk innlevering via altinn.no

For at næringsdrivende skal kunne levere elektronisk via altinn.no, må daglig leder eller styreleder være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og ha norsk identitetsnummer. I tillegg behøves en engangskode (PIN-kode) som bestilles ved førstegangs pålogging.

For arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende kreves norsk fødselsnummer eller d-nummer samt PIN-kode. 

Ved behov for nye PIN-koder kan disse bestilles via altinn.no.

For hjelp til innlogging og navigering, kontakt Altinn Brukerservice:

Tel: +47 75 00 60 00 / e-post: support@altinn.no