Kontakt

Brønnøysundregistrene

– for spørsmål om organisasjonsnummer

Postadresse: NO-8910 BRØNNØYSUND, NORGE
Telefon: + 47 75 00 75 00
Internett: www.brreg.no

– for spørsmål om bruk av altinn.no

Telefon: + 47 75 00 60 00
E-post: support@altinn.no

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU)

for spørsmål om:

  • Rapportering av oppdrag og arbeidstakere på oppdraget
  • Skatteplikt, regnskapsplikt og revisjonsplikt
  • Skattekort og forskuddsskatt
  • Skattemelding  og klage på fastsetting

Postadresse: Postboks 8031, NO-4068 STAVANGER, NORGE
Besøksadresse: Lagårdsveien 46, Stavanger
Telefon: + 47 51 96 96 00 
E-post: sfu@skatteetaten.no

Lokalt skattekontor

for spørsmål om merverdiavgift (MVA)

Telefon fra Norge: 800 80 000
Fra utlandet: + 47 22 07 70 00

Skatteoppkrever utland (Su)

for spørsmål om:

  • Rapportering og innbetaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
  • A-meldingen
  • Melding om skatteoppgjør
  • Innkreving og utbetaling av skatt og avgift

Postadresse: Postboks 8103, NO-4068 STAVANGER, NORGE
Besøksadresse: Lagårdsveien 46, Stavanger
Telefon:+ 47 51 86 89 00  
E-post: tco@skatteetaten.no

for spørsmål om innlevering av a-meldingen

www.altinn.no/a-ordningen

Telefon: +47 22 07 70 00 eller 80080000

NAV

www.nav.no