Rapporteringsplikten - eksempler

Oppdragsgiver A har gitt oppdrag til norsk næringsdrivende B. B gir hele eller deler av oppdraget videre til utenlandsk næringsdrivende U. U bruker norske og utenlandske arbeidstakere på oppdraget. 

flytskjema av norsk oppdragsgiver og utenlandsk oppdragstaker

  • A og B har begge plikt til å rapportere oppdraget gitt fra B til U. 
  • A har ikke plikt til å rapportere oppdraget gitt til B.
  • A, B og U har plikt til å rapportere arbeidstakere hos U som benyttes på oppdraget.