Rapportering av oppdrag og arbeidstakere

Oppdrag

Oppdragsgiver har plikt til å gi opplysninger om oppdrag og underoppdrag som gis til utenlandsk oppdragstaker.

Opplysningene skal rapporteres uavhengig av oppdragstakers skatteplikt til Norge.

For nærmere informasjon om hvilke oppdrag som skal rapporteres se www.taxnorway.no

Arbeidstakere 

Dersom det er plikt til å gi opplysninger om oppdraget, skal det også gis opplysninger om arbeidstakere som arbeider på oppdraget. 

Både oppdragsgiver og oppdragstaker har plikt til å rapportere arbeidstakere på oppdraget, men det er tilstrekkelig at en av dem gjør det. 

Opplysningene skal rapporteres uavhengig av arbeidstakers skatteplikt til Norge.

Skjema og frister

Opplysninger om oppdrag og arbeidstakere på oppdraget rapporteres på skjema RF-1199 «Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere». RF-1199 kan leveres elektronisk via altinn.

Opplysningene skal rapporteres snarest, og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt.

Dersom det skjer endringer etter at opplysningene er gitt, skal det gis korrigerte opplysninger om dette senest 14 dager etter at endringen fant sted.

Sanksjoner

Mangelfull rapportering kan føre til sanksjoner.

Oppdrag

Oppdragsgiver har plikt til å gi opplysninger om oppdrag og underoppdrag som gis til utenlandsk oppdragstaker.

Opplysningene skal rapporteres uavhengig av oppdragstakers skatteplikt til Norge.

For nærmere informasjon om hvilke oppdrag som skal rapporteres se taxnorway.no

Arbeidstakere

Dersom det er plikt til å gi opplysninger om oppdraget, skal det også gis opplysninger om arbeidstakere som arbeider på oppdraget.

Både oppdragsgiver og oppdragstaker har plikt til å rapportere arbeidstakere på oppdraget, men det er tilstrekkelig at en av dem gjør det.

Opplysningene skal rapporteres uavhengig av arbeidstakers skatteplikt til Norge.

Skjema og frister

Opplysninger om oppdrag og arbeidstakere på oppdraget rapporteres på skjema RF-1199 «Tredjepartsopplysninger - kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere». RF-1199 kan leveres elektronisk via altinn.

Opplysningene skal rapporteres snarest, og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt.

Dersom det skjer endringer etter at opplysningene er gitt, skal det gis korrigerte opplysninger om dette senest 14 dager etter at endringen fant sted.

Sanksjoner

Mangelfull rapportering kan føre til sanksjoner.