Utenlandske næringsdrivende

Norsk organisasjonsnummer

Alle som driver næringsvirksomhet i Norge eller på norsk kontinentalsokkel må ha et norsk organisasjonsnummer. Det samme gjelder de som kun har ansatte som arbeider i Norge.

Organisasjonsnummer fås ved registrering i Brønnøysundregistrene på skjema BR1080 «Samordnet  registermelding del 1 - Blankett for norskregistrert utenlandsk foretak», se www.brreg.no. Adresseendring meldes på samme skjema.

Rapportering av oppdrag og arbeidstakere

Opplysninger om oppdrag og om arbeidstakere som arbeider på oppdraget, skal rapporteres på skjema RF-1199 «Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere»

Les mer om plikten til å rapportere på side 7.

Merverdiavgift (MVA)

Utenlandske næringsdrivende som omsetter avgiftspliktige varer eller tjenester i Norge, skal registreres i merverdiavgiftsmanntallet når omsetning og avgiftspliktig uttak overstiger NOK 50 000 i løpet av en 12-måneders periode. Bruk skjema BR1011«Samordnet registermelding del 2 – Tillegg for Merverdiavgiftsregisteret».

Skattemelding for MVA skal som hovedregel sendes inn 6 ganger i året.

Forskuddsskatt for næringsdrivende

Utenlandske næringsdrivende er pliktige til å betale forskuddsskatt. Aksjeselskaper skal betale forskuddsskatt i to terminer i året etter skattleggingsperioden og selvstendig næringsdrivende skal betale forskuddsskatt i fire terminer i løpet av skattleggingsperioden. 

Skattekort for arbeidstakere

Alle arbeidstakere som arbeider i Norge eller på norsk sokkel må ha skattekort.

For å få skattekort må arbeidstaker som arbeider på land møte på en ID-kontroll. Arbeidstaker som arbeider på norsk sokkel og er bosatt i utlandet er unntatt ID-kontroll. For mer informasjon om ID-kontroll se www.taxnorway.no 

Arbeidsgiver skal trekke skatt etter arbeidstakers skattekort. Dette hentes elektronisk via altinn. Dersom arbeidstaker ikke har skattekort, skal det trekkes 50 prosent skatt.

Rapportering og innbetaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Opplysninger om lønn og godtgjørelser skal rapporteres på a-meldingen. For mer informasjon se www.altinn.no/a-ordningen

Skattetrekket skal settes inn på egen norsk bankkonto (skattetrekkskonto).

Det skal betales norsk arbeidsgiveravgift dersom den ansatte ikke har trygdefritak i Norge. For søknad om trygdefritak kontakt NAV. 

Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk skal innbetales til Skattoppkrever utland (Su). For mer informasjon se www.taxnorway.no

Arbeidsgiver eller arbeidstaker kan sende begrunnet søknad til SFU om trekkfritak for arbeidstakers forskuddstrekk.

Skattemelding for formues- og inntektsskatt

Utenlandske næringsdrivende, uansett selskapsform, har plikt til å levere skattmelding  med alle skjema/vedlegg elektronisk via www.altinn.no innen 31. mai i året etter skattleggingsperioden.

Selskaper skal levere skjema RF-1028 «Skattemelding for formues- og inntektsskatt - aksjeselskap mv.» og skjema RF-1045 «Regnskapsutdrag» .

Selvstendig næringsdrivende skal levere skjema RF-1030 «Skattemelding for formues- og inntektsskatt – personlig næringsdrivende mv», skjema RF-1175 «Næringsoppgave 1» og skjema RF-1224 «Personinntekt fra enkeltpersonforetak».

Selvstendig næringsdrivende som ikke har mottatt forhåndsutfylt skattemelding skal istedenfor skjema RF-1030 fylle ut og levere skjema RF-1281 «Skattemelding for personer som ikke har mottatt forhåndsutfylt selvangivelse». Dette skjemaet kan dessverre ikke leveres elektronisk.

Melding om skatteoppgjør

Skatteoppgjøret er en oversikt over de beløp som Skatteetaten har lagt til grunn ved beregning av skatt til Norge. Melding om skatteoppgjøret blir sendt til den næringsdrivendes registrerte adresse senest innen 1. desember i fastettingsåret.