Attest om betalt skatt

Etter at skatten er endelig fastsatt og betalt, kan artisten henvende seg til Skatteoppkrever utland for å få utstedt en attest om betalt skatt i Norge. En slik attest vil kunne tjene som dokumentasjon for betalt skatt i Norge overfor skattemyndighetene i artistens hjemland.