Meldeplikt om arrangementet

Senest 3 uker før det arrangementet artisten deltar i skal finne sted, skal det meldes fra om arrangementet på et eget skjema til Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Det er den som har engasjert artisten eller som arrangerer forestillingen/idrettsarrangementet mv, som har plikt til å melde fra om artistens deltakelse. I noen tilfeller vil den som stiller plass til rådighet for arrangementet, ha meldeplikt. Dersom ingen annen har meldeplikt, må artisten selv melde fra om arrangementet til Sentralskattekontoret for utenlandssaker på skjemaet "Melding fra arrangør/plassutleier om artist(er)" (RF-1091).