Opphold i Norge over 183 dager i løpet av en tolvmånedersperiode eller 270 dager i løpet av en trettiseksmånedersperiode

Hvis artistens opphold i Norge overstiger 183 dager i løpet av en tolvmånedersperiode eller overstiger 270 dager i løpet av en trettiseksmånedersperiode, erstattes skatteplikt etter artistskatteloven med skatteplikt etter den alminnelige skatteloven fra og med året forut for det år artisten blir skattemessig bosatt i Norge. 

Trukket skatt etter artistskatteloven vil i slike tilfeller bli omgjort til forskuddsskatt eller forskuddstrekk avhengig av om artisten er næringsdrivende eller arbeidstaker.