Skattemelding, registrering av lønn og arbeidsgiveravgift

Det skal ikke leveres skattemelding til norske skattemyndigheter når artisten er skattepliktig etter artistskatteloven. De som er trekkpliktige etter artistskatteloven skal ikke sende inn a-melding over ytelser eller betale arbeidsgiveravgift av slike utbetalinger.